Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí
Název práce v češtině: Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí
Název v anglickém jazyce: Encyclical letter "Mit brennender Sorge" and its historical background
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2005
Datum zadání: 27.10.2005
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK