Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židovské a Ježíšovo pojetí čistoty podle evangelia Markova 7
Název práce v češtině: Židovské a Ježíšovo pojetí čistoty podle evangelia Markova 7
Název v anglickém jazyce: Concept of Purity in Jewish sources and in Jesus´ teaching as the background
of Mark 7
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2005
Datum zadání: 24.10.2005
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK