Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
Název práce v češtině: Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
Název v anglickém jazyce: Option Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Klíčová slova: CEDAW, lidská práva žen, Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, individuální oznámení, vyšetřování závažných a systematických porušení CEDAW
Klíčová slova anglicky: CEDAW, human rights of women, Optional Protocol to the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women, individual communications, inquiry into grave and systematic violations of CEDAW
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2014
Datum zadání: 06.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: JUDr. Martin Faix, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. Okolnosti vydání Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen změny, které přináší, a jejich význam
2. Srovnání s Opčním protokolem k Úmluvě o právech dítěte
3. Srovnání ochranných nástrojů poskytnutých Úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace
4. Rozbor vybraných individuálních stížností řešených Výborem pro odstranění diskriminace žen
5. Stručný rozbor Zprávy týkající se Mexika vypracované Výborem pro odstranění diskriminace žen.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. The Circumstances of the adoption of the Optional protocole to CEDAW, the changes introduced and their significance
2. Comparison with the Optional protocol to the CRC
3. Comparison with the protection mechanisms under the CERD
4. Description of selected individual communications considered by the Committee on Elimination of Discrimination against Women
5. Description of the Report on Inquiry into the situation in Mexico
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK