Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Název práce v češtině: Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Role of the Headmaster in the development of gardens in a natural style as innovations in kindergarten
Klíčová slova: inovace – zavádění inovačního procesu – fáze inovace – kompetence ředitelů škol
Klíčová slova anglicky: innovation – innovation process implementation – phases of innovation – school headmasters competencies
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2014
Datum zadání: 14.02.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 11:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce: Zmapování manažerských kompetencí klíčových pro zavádění pedagogických inovací z oblasti environmentální výchovy ve škole. Práce se bude zabývat řízením změny, a to v jedné konkrétní oblasti – realizaci přírodní zahrady. Výzkumná část se zaměří na tyto otázky: Jak často iniciuje změnu ředitel školy? Jaké role zastává ředitel při řízení změny? Umí ředitel školy podchytit správný impuls? Jak souvisí počáteční impuls s analýzou situace a dalším rozhodováním ? Jak ovlivní nejistota ředitele v rozhodování samotnou realizaci? Urychlí delegování realizaci projektu? Jak ředitel zajistí hodnocení a reflexi dané změna? Základní výzkumnou metodou bude rozhovor. Půjde o kvalitativní výzkum. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Název práce:
Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu jako inovace v mateřské škole
Cíl práce: Zmapování manažerských kompetencí klíčových pro zavádění pedagogických inovací z oblasti environmentální výchovy ve škole.
Práce se bude zabývat řízením změny, a to v jedné konkrétní oblasti – realizaci přírodní zahrady. Výzkumná část se zaměří na tyto otázky: Jak často iniciuje změnu ředitel školy? Jaké role zastává ředitel při řízení změny? Umí ředitel školy podchytit správný impuls? Jak souvisí počáteční impuls s analýzou situace a dalším rozhodováním? Jak ovlivní nejistota ředitele v rozhodování samotnou realizaci? Urychlí delegování realizaci projektu? Jak ředitel zajistí hodnocení a reflexi dané změna?
Základní výzkumnou metodou bude rozhovor. Půjde o kvalitativní výzkum.
Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK