Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internační tábor ,,Hanke"
Název práce v češtině: Internační tábor ,,Hanke"
Název v anglickém jazyce: "Hanke" Internment Camp
Klíčová slova: poválečné Československo, Moravská Ostrava, německé obyvatelstvo, internace, tábor "Hanke", Vladislav Kusz, Emil Martínek, Jindřich Glos, násilnosti, mučení, popravy
Klíčová slova anglicky: post-war Czechoslovakia, Moravian Ostrava, German population, internment, "Hanke" camp, Vladislav Kusz, Emil Martínek, Jindřich Glos, acts of violence, mistreatment, executions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2014
Datum zadání: 14.02.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK