Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza volných nukleových kyselin v moči urologických pacientů.
Název práce v češtině: Analýza volných nukleových kyselin v moči urologických pacientů.
Název v anglickém jazyce: Analysis of cell-free nucleic acids in urine of urological patients.
Klíčová slova: miRNA, cfDNA, moč, rakovina močového měchýře, neinvazivní marker
Klíčová slova anglicky: miRNA, cfDNA, urine, bladder cancer, non-invasive marker
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 19.09.2019 09:30
Místo konání obhajoby: Zasedací místnost Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2 (přízemí vpravo)
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2019
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  prof. Jiří Drábek
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK