Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití ergoterapie ve speciální pedagogice
Název práce v češtině: Využití ergoterapie ve speciální pedagogice
Název v anglickém jazyce: Use of occupational therapy in special education
Klíčová slova: ergoterapie, ucelená rehabilitace, speciální pedagogika, spolupráce, rehabilitace, terapie
Klíčová slova anglicky: occupational therapy,rehabilitation, comprehensive rehabilitation, special education, cooperation, therapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK