Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání prostoru u předškolních dětí
Název práce v češtině: Vnímání prostoru u předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Pre-school children´s spatial perception
Klíčová slova: mateřská škola, orientace v prostoru, dynamická orientace, statická orientace, makroprostor, mezzoprostor, předmatematická gramotnost, vnímání prostoru
Klíčová slova anglicky: kindergarten, spatial orientation , dynamic orientation, static orientation, macro-space, mezzo-space, pre-mathematic literacy, spatial perception
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Kaslová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Kloboučková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka na základě prostudované literatury, kterou si k tématu vyhledá, sestaví experiment, realizuje ho v mateřské škole. Experiment se zaměří na míru zvládání prostorové orientace dětí mateřské školy (starších pěti let) v prostoru třídy mateřské školy s využitím dostupných pomůcek; bude sledovat mimo jiné i zpracování prostoru jako struktury v představě i v kresbě.
Získaná data analyzuje a sestaví náměty doplňující současné publikace.
Seznam odborné literatury
Kaslová, M. Předmatematické činosti
Vágnerová Kognitivní psychologie
Pracovní sešity, listy i na webu k danému tématu
dále autoři: Stopenová, Jirotková, ....
Cílem práce je mimo jiné i vykledat samostatně další literaturu .
Předběžná náplň práce
Teorie
Experiment
Analýza a závěry
Návrhy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theory
Experiment
Analysis and conclusions
Proposals
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK