Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum divácké motivace mužů při sledování televizních seriálů určených ženám
Název práce v češtině: Výzkum divácké motivace mužů při sledování televizních seriálů určených ženám
Název v anglickém jazyce: Men´s motivation for watching TV shows specified for women
Klíčová slova: Televizní seriál, gender, motivace, cílová skupina, mediální publika, populární kultura, muži, Sex ve městě, Zoufalé manželky, 2 Socky
Klíčová slova anglicky: TV show, gender, motivation, target audience, audience in media, popular culture, men, Sex and the City, Desperate Housewives, 2 Broke Girls
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Předmětem této diplomové práce je výzkum divácké motivace mužů ke sledování vybraných seriálů, které jsou jejich producenty cíleny primárně na ženské publikum. Účelem práce je zanalyzovat a zhodnotit způsob recepce a motivaci mužského publika jakožto publika, kterému daný mediální obsah není primárně určen. Jako teoretické východisko je v práci použit výzkum mediálních publik a genderové teorie, které slouží jako základ pro podrobnější výzkum žánrového a tematického vymezení vybraných seriálů, kterými zde jsou Sex ve městě, Zoufalé manželky a 2 Socky. Z empirického hlediska představuje tato diplomová práce kvalitativní analýzu, v níž jsou prostřednictvím patnáctí hloubkových rozhovorů s narátory zkoumány jak okolnosti a impulzy sledování vybraného vzorku seriálů, tak i motivace a zájem o určitá témata, které k sledování těchto seriálů vedou. Genderová problematika prezentovaná těmito seriály skrze různá emancipační témata se v rámci této analýzy ukázala jako klíčová vedle problematiky socio-ekonomické, jež se v seriálech projevuje skrze životní styl hlavních postav a vyplývá z nástrojů reklamy a product placementu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis investigates the motivation, engagement and experiences of men as they interact with the selected television shows, which are presented or conceived as shows for women. The purpose of this thesis is to examine, identify and evaluate the motivation of men as a perceived non-target audience for watching the shows. Using gender theories and the audience in media theories as the background of this thesis, it then presents full-scale research on the TV shows “Sex and the City”, “Desperate Housewives”, “2 Broke Girls” through fifteen in-depth interviews, discovering narrators’ viewing experience and reactions. The empirical analysis of this thesis is conducted in light of perceived and reported demographic groups, keeping in mind the sociocultural context of each series. This thesis examines both socio-economic and gender topics, which are represented in the shows by product placement on the first hand, and emancipatory themes on the other.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK