Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE
Název práce v češtině: Úloha neuropeptidů při stresu a patofyziologii EAE
Název v anglickém jazyce: The Role of Neuropeptides in Stress and in Pathophysiology of EAE
Klíčová slova: neuropeptidy, galanin, galaninergní receptory, CRH, stres, adenohypofýza, EAE
Klíčová slova anglicky: neuropeptides, galanin, galaninergic receptores, CRH, stress, adenohypophysis, EAE
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2014
Datum a čas obhajoby: 01.04.2022 13:30
Místo konání obhajoby: Albertov 4, Praha 2, FARMS4, 2079, Albertov 4, 1. patro, F2, veranda
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2022
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
  doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK