Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
France and the reform of the eurozone - from Sarkozy to Hollande
Název práce v češtině: Francie a reforma eurozóny - od Sarkozyho k Hollandovi
Název v anglickém jazyce: France and the reform of the eurozone - from Sarkozy to Hollande
Klíčová slova: Francie, eurozóna, François Hollande, fiskální pakt, Eurokratické pole
Klíčová slova anglicky: France, eurozone, François Hollande, fiscal treaty, field of Eurocracy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Rytířská
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: Dr. Paul Bauer
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vysvětlit změnu postoje francouzského prezidenta Hollanda k fiskálnímu paktu a úsporným opatřením v eurozóně. Ve své předvolební kampani Hollande sliboval radikální změnu - posun od usporných opatření k pro-růstovým a hlavně znovuotevření a renegociaci fiskálního paktu. Po volbách však slibovaná změna nepřišla, spíš naopak. Práce využívá sociologicko-politický koncept Eurokratického pole a dívá se na prezidenta Hollanda jakožto na hráče v relevantním poli. Z uspořádání daného pole a pozice prezidenta Hollanda v něm pak práce vyvozuje závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to explain the change of attitude of the French President Hollande towards the fiscal treaty and the overall austerity policies in the eurozone. In his elections campaign, Hollande promised a radical change of course - end of austerity and introduction of pro-growth measures, and not least the re-opening and re-negotiation of the fiscal treaty. However, no such change took place after the elections. The thesis employs the sociological-political concept of the field of Eurocracy and considers President Hollande as a player in a relevant field. The conclusion is derived from the structure of the field and President Hollande´s position in it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK