Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí úspěšnosti ředitelky mateřské školy
Název práce v češtině: Pojetí úspěšnosti ředitelky mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Concept of success kindergarten director
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 15:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce bude pojetí úspěšnosti ředitelek mateřských škol z jejich vlastního pohledu v závislosti na délce ředitelské praxe. Výzkumem budou zodpovězeny otázky jakým způsobem nahlíží ředitelky mateřských škol na vlastní práci, co je pro ně nejpodstatnější z hlediska úspěšnosti a kde shledávají největší rezervy. Cíl práce: Definovat rozdíl v pojetí úspěšnosti ředitelek MŠ v závislosti na délce ředitelské praxe Výzkumný problém: Liší se kritéria úspěšnosti ředitelky mateřské školy v závislosti na délce její ředitelské praxe? Výzkumem bude zodpovězeno, zda takový rozdíl skutečně existuje a v čem eventuálně spočívá. Základní výzkumnou metodou bude dotazník.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK