Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pseudo-náboženské prvky v diktátorských systémech. Na příkladu Turkmenistánu
Název práce v češtině: Pseudo-náboženské prvky v diktátorských systémech. Na
příkladu Turkmenistánu
Název v anglickém jazyce: Pseudo-religious elements in dictatorship systems. Example of Turkmenistan
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: Bogdan Pelc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2005
Datum zadání: 19.05.2005
Datum a čas obhajoby: 06.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.11.2006
Oponenti: ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK