Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Čeští vývojáři a mobilní platformy: kvalitativní studie
Název práce v češtině: Čeští vývojáři a mobilní platformy: kvalitativní studie
Název v anglickém jazyce: Czech developers and mobile platforms
Klíčová slova: mobilní aplikace, App Store, český vývojář, pracovní rutiny, iOS, Android, Apple, smartphone, design aplikací, studium platforem, globální profese
Klíčová slova anglicky: mobile apps, App Store, Czech developer, routines, iOS, Android, Apple, smartphone, mobile app design, platform studies, global profession
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Oponenti: PhDr. Filip Huněk, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem předkládané diplomové práce je poskytnout vhled do práce českých vývojářů a důkladně popsat a interpretovat vztah vývojářů k designu mobilních aplikací. Dále také podat celistvý obraz produkce mobilních aplikacích v českém prostředí prostřednictvím jejích stěžejních principů z hlediska designu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is to provide an insight into work routines of Czech iOS developers and describe and interpret their attitude towards mobile app design. Moreover I'll try to provide solid representation of mobile app production in Czech environment through its core principles in terms of design.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK