Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí
Název práce v češtině: Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí
Název v anglickém jazyce: Parental alkoholism and its impact on the psyche of children
Klíčová slova: Alkoholismus, rodina, psychika dětí, prevence, výchova, role, deprivace, zanedbávání, týrání, coping.
Klíčová slova anglicky: Alcoholism, family, psyche od children, prevention, education, role, deprivation, neglect, abuse, coping.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK