Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charita ČR, poslání, činnost a vize v současné české společnosti
Název práce v češtině: Charita ČR, poslání, činnost a vize v současné české společnosti
Název v anglickém jazyce: Charity CR, Mission, Activities and Vision in Contemporary Czech Society
Klíčová slova: Charita, sociální práce, teologie, sociální služby, poslání, dilemata
Klíčová slova anglicky: Charity, social work, theology, social services, mission, dilemmas
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK