Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preklinický výzkum vstřebatelnosti kovových osteosyntetických materiálů in vivo na zvířecích biomodelech
Název práce v češtině: Preklinický výzkum vstřebatelnosti kovových osteosyntetických materiálů in vivo na zvířecích biomodelech
Název v anglickém jazyce: Preclinical research of degradation of metallic osteosynthetic alloys in vivo on animal biomodels
Klíčová slova: biodegradovatelné materiály, WE43, biodegradovatelné slitiny
Klíčová slova anglicky: biodegradable materials, WE43, biodegradable alloys
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2014
Datum zadání: 12.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2014
Datum a čas obhajoby: 31.03.2022 12:00
Místo konání obhajoby: I. chirurgická klinika 1. LF a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2022
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
  doc. MUDr. Dušan Hirjak, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK