Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv nádorového mikroprostředí, buněčné a humorální imunity na patogenezi nádorových onemocnění.
Název práce v češtině: Vliv nádorového mikroprostředí, buněčné a humorální imunity na patogenezi nádorových onemocnění.
Název v anglickém jazyce: Influence of tumor microenvironment, cellular and humoral immunity on cancer pathogenesis.
Klíčová slova: karcinom prsu, kolorektální karcinom, imunoterapie, prediktivní biomarkery, T lymfocyty, Immunoscore
Klíčová slova anglicky: breast cancer, colorectal cancer, immunotherapy, predictive biomarkers, T lymphocytes, Immunoscore
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00630)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eva Závadová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2014
Datum zadání: 11.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2020 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1 .LF UK, Albertov 5, 128 00, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
  MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK