Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulační mechanizmy ovlivňující etiopatogenezi obezity, inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu.
Název práce v češtině: Regulační mechanizmy ovlivňující etiopatogenezi obezity, inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu.
Název v anglickém jazyce: Regulatory mechanisms affecting etiopathogenesis of obesity, insulin resistance and type 2 diabetes mellitus.
Klíčová slova: Obezita, diabetes mellitus 2. typu, tuková tkáň, makrofágy, ANGPTL proteiny
Klíčová slova anglicky: Obesity, type 2 diabetes mellitus, adipose tissue, macrophages, ANGPTL proteins
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2014
Datum zadání: 11.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2014
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
  doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
 
 
Seznam odborné literatury
ARON-WISNEWSKY J., TORDJMAN J., POITOU C., DARAKHSHAN F., HUGOL D., BASDEVANT A., AISSAT A., GUERRE-MILLO M., CLEMENT K. 2009. Human adipose tissue macrophages: m1 and m2 cell surface markers in subcutaneous and omental depots and after weight loss. J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(11), 4619-4623.
MANTOVANI A., SICA A., SOZZANI S., ALLAVENA P., VECCHI A., LOCATI M. 2004. The chemokine system in diverse forms of macrophage activation and polarization. Trends Immunol, 2004, 25(12), 677-686.
MARTINEZ F. O., GORDON S., LOCATI M., MANTOVANI A. 2006. Transcriptional profiling of the human monocyte-to-macrophage differentiation and polarization: new molecules and patterns of gene expression. J Immunol, 2006, 177(10), 7303-7311.
PARKNER T., SORENSEN L. P., NIELSEN A. R., FISCHER C. P., BIBBY B. M., NIELSEN S., PEDERSEN B. K., MOLLER H. J. 2012. Soluble CD163: a biomarker linking macrophages and insulin resistance. Diabetologia, 2012, 55(6), 1856-1862.
SUN K., KUSMINSKI C. M., SCHERER P. E. 2011. Adipose tissue remodeling and obesity. J Clin Invest, 2011, 121(6), 2094-2101.
EBERT T., KRALISCH S., LOESSNER U., JESSNITZER B., STUMVOLL M., FASSHAUER M., TONJES A. 2014. Relationship between serum levels of angiopoietin-related growth factor and metabolic risk factors. Horm Metab Res, 2014, 46(10), 685-690.
OIKE Y., AKAO M., YASUNAGA K., YAMAUCHI T., MORISADA T. et al. 2005b. Angiopoietin-related growth factor antagonizes obesity and insulin resistance. Nat Med, 2005b, 11(4), 400-408.
TJEERDEMA N., GEORGIADI A., JONKER J. T., VAN GLABBEEK M., ALIZADEH DEHNAVI R., TAMSMA J. T., SMIT J. W., KERSTEN S., RENSEN P. C. 2014. Inflammation increases plasma angiopoietin-like protein 4 in patients with the metabolic syndrome and type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Res Care, 2014, 2(1), e000034.
WANG Y., LIU L. M., WEI L., YE W. W., MENG X. Y., CHEN F., XIAO Q., CHEN J. Y., ZHOU Y. 2016. Angiopoietin-like protein 4 improves glucose tolerance and insulin resistance but induces liver steatosis in high-fat-diet mice. Mol Med Rep, 2016, 14(4), 3293-3300.
GE H., CHA J. Y., GOPAL H., HARP C., YU X., REPA J. J., LI C. 2005. Differential regulation and properties of angiopoietin-like proteins 3 and 4. J Lipid Res, 2005, 46(7), 1484-1490.
Předběžná náplň práce
Subklinický zánět hraje ústřední roli v rozvoji komplikací obezity včetně diabetes mellitus 2. typu, hypertenze či kardiovaskulárních onemocnění. Mezi významné činitele podílející se na jeho iniciaci a progresi v tukové tkáni patří makrofágy a řada faktorů produkovaných v tukové tkáni i mimo ni.
První část dizertační práce se bude zaměřovat na stanovení makrofágů a studium jejich změn v kontextu metabolického zlepšení pacientů po bariatrické operaci. Druhá část dizertační práce bude zaměřena na stanovení proteinů podobným angiopoietinům ANGPTL6, 4 a 3 ovlivňujících glukózový, lipidový a energetický metabolizmus.
Získané výsledky prezentované v této práci mohou přispět k bližšímu porozumění regulačních mechanizmů ovlivňujících rozvoj subklinického zánětu a diabetes mellitus 2. typu u pacientů s obezitou, a tím vést k lepšímu a přesnějšímu zacílení prevence a léčby těchto nemocí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Subclinical inflammation plays a pivotal role in the development of obesity-related complications including type 2 diabetes mellitus, hypertension and cardiovascular diseases. Macrophages are considered important players participating in the initiation and progression of subclinical inflammation within as well as outside of adipose tissue.
The first part of this dissertation thesis will be aimed on macrophage characterization and their quantitative and qualitative changes accompanying metabolic improvements after bariatric surgery. The second part of the dissertation thesis will be focused on the determination of proteins belonging to the angiopoietin-like protein family - ANGPTL6, 4 and 3, which have been shown to influence glucose, lipid and energy metabolism.
The data presented in this thesis might contribute to a better understanding of regulatory mechanisms involved in the development of subclinical inflammation and type 2 diabetes mellitus in obese patients and to more efficient and precisely tailored treatment options.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK