Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pathology and physiology of de novo purine synthesis.
Název práce v češtině: Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.
Název v anglickém jazyce: Pathology and physiology of de novo purine synthesis.
Klíčová slova: De novo syntéza purinů, Deficit Adenylosukcinátlyázy, AICA-ribosidurie, Deficit PAICS, Lidský buněčný model, Purinosom, Suchá krevní kapka (DBS), Screening, Tandemová hmotnostní spektrometrie, HPLC–MS/MS, Nespecifické neurologické symptomy.
Klíčová slova anglicky: De novo purine synthesis, Adenylosuccinate lyase deficiency, AICA-ribosiduria, PAICS deficiency, Human cellular model, Purinosome, Dried blood spots, DBS, Screening, Tandem mass spectrometry, HPLC–MS/MS, Unspecific neurological symptoms.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze (11-00400)
Vedoucí / školitel: Ing. Marie Zikánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2014
Datum zadání: 10.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2014
Datum a čas obhajoby: 22.04.2021 16:00
Místo konání obhajoby: Velká zasedací místnost, děkanát 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.04.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
  doc. Ing. Tomáš Čajka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK