Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující metabolismus glukózy a zánětlivou reakci u kriticky nemocných pacientů
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující metabolismus glukózy a zánětlivou reakci u kriticky nemocných pacientů
Název v anglickém jazyce: Factors affecting glucose metabolism and inflammatory response in critically ill patients
Klíčová slova: Klíčová slova: adipocytární fatty acid binding protein; fibroblastový růstový factor-21; tuková tkáň; kosterní sval; kardiochirurgie; inzulínová rezistence
Klíčová slova anglicky: Key words: adipocyte fatty acid binding protein; fibroblast growth factor-21; adipose tissue; skeletal muscle; cardiac surgery; insulin resistance;
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2014
Datum zadání: 10.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
  prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK