Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stimulace rovnovážných pohybových schopností v mateřské škole
Název práce v češtině: Stimulace rovnovážných pohybových schopností v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Stimulation of Equilibrium Physical Abilities in Kindergarten
Klíčová slova: rovnovážné schopnosti, mateřská škola, stimulace
Klíčová slova anglicky: equlibrium abilities , kindergarten, stimulation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2014
Datum zadání: 08.05.2015
Datum a čas obhajoby: 13.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R103, 103, 1. patro, vpravo, vedle stud. oddělení
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PaedDr. Otakar Mojžíš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat odbornou literaturu, nastavit a provést experiment, interpretovat závěry
Seznam odborné literatury
Dvořáková,H., Základní motorika. Praha: Pedagogická fakulta UK, KTV,2006
Dvořáková, Hana., Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy. Praha: Pedagogická fakulta UK, KTV, 2000
Fedáková, H.(2006). Sledování motorických předpokladů u dětí předškolního věku. Diplomová práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
Předběžná náplň práce
Prostudovat odbornou literaturu, nastavit a provést experiment, interpretovat závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study the literature, set up and perform the experiment , interpret findings
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK