Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trest smrti v Čínské lidové republice
Název práce v češtině: Trest smrti v Čínské lidové republice
Název v anglickém jazyce: Death Penalty in the People's Republic of China
Klíčová slova: Čína, trest smrti, trestní právo
Klíčová slova anglicky: China, death penalty, criminal code
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2014
Datum zadání: 06.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.03.2014
Datum a čas obhajoby: 11.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalantka zpracuje bakalářskou práci s názvem Trest smrti v Čínské lidové republice. V ní se bude zabývat problematikou kapitálního trestu v soudobé Čínské lidové republice (ČLR) z pohledu iniciativy hnutí China Against Death Penalty (CADP) a jeho hlavního
zakladatele a představitele Teng Biaoa. Práce shrne hlavní cíle hnutí a druhy jeho aktivit. Jako pramen využije bakalantka internetové stránky CADP v čínštině a samostatné články napsané Teng Biaoem. Bude též pracovat s relevantní literaturou v angličtině.
Seznam odborné literatury
Amnesty International. Death Sentences and Executions 2012. London: Amnesty International Publications, 2013. Web. 20 Dec. 2013.
Amnesty International. “Teng Biao: ‘In China, courts are told what decision to make in important cases, including on the death penalty.’” Amnesty International. 2013. Web. 20 Dec. 2013.
Biao, Teng. "Chinese Death Penalty: Overview and Prospect." East Asian Law Journal (2010). Web. 20 Dec. 2013.
Biao, Teng. "Tales of an Unjust Justice." New Statesman. 2012. Web. 20 Dec. 2013. http://www.newstatesman.com/world-affairs/world-affairs/2012/10/tales-unjust-justice
Biao, Teng. "The Confessions of a Reactionary." China Change. 2013. Web. 20 Dec. 2013. http://chinachange.org/2013/08/28/the-confessions-of-a-reactionary/
Bin, Liang. The Changing Chinese Legal System, 1978 – Present: Centralization of Power and Rationalization of the Legal System. New York: Routlege, Taylor & Francis Group, 2008.
"China Against Death Penalty." Peking, 2013. Web. 20 Dec. 2013.
Cohen, Jerome Alan, and C. Stephen Hsu. Understanding China's legal system: essays in honor of Jerome A. Cohen. New York: New York University, 2003. Web.
Fairbank, John King. Dějiny Číny. Praha: NLN s.r.o., 1998.
Lu, Hong. China’s Death Penalty: History, Law, and Contemporary Practices. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007.
Tomášek, Michal. Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK