Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spiritualita laiků a nová hnutí v církvi
Název práce v češtině: Spiritualita laiků a nová hnutí v církvi
Název v anglickém jazyce: The Spirituality of the Lay and the New Church Movements
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2004
Datum zadání: 16.12.2004
Datum a čas obhajoby: 07.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.11.2007
Oponenti: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK