Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příroda a životní podmínky na Kladensku po ukončení hornické činnosti a jejich vnímání žáky základní školy
Název práce v češtině: Příroda a životní podmínky na Kladensku po ukončení hornické činnosti a jejich vnímání žáky základní školy
Název v anglickém jazyce: Post-mining Nature and Living Conditions in Kladno Region and their Perception by Pupils of the Basic School
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2014
Datum zadání: 25.07.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK