Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Meziválečná propaganda Československa v zahraničí: propagandistické akce Ministerstva zahraničních věcí ve Vídni
Název práce v češtině: Meziválečná propaganda Československa v zahraničí: propagandistické akce Ministerstva zahraničních věcí ve Vídni
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakian propaganda during the interwar period: Propaganda practices of the Czechoslovakian Ministry of Foreign Affairs in Vienna
Klíčová slova: Tisková propaganda, Ministerstvo zahraničních věcí Československa, meziválečná diplomacie Československa, vídeňský tisk 1919 – 1939, Jan Hájek, Emil Oplatka, Josef Šrom, Ferdinand Marek.
Klíčová slova anglicky: Press Propaganda, Czechoslovakian Ministry of Foreign Affairs, Czechoslovakian diplomacy during the Interwar Period, Interwar Press of Vienna, Jan Hajek, Emil Oplatka, Josef Srom, Ferdinand Marek.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2014
Datum zadání: 05.02.2014
Datum a čas obhajoby: 19.03.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.03.2014
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní rigorózní práce je studium propagandistických aktivit československého Ministerstva zahraničních věcí ve Vídni v meziválečném období, přičemž zaměřena je především na rekonstrukci událostí okolo subvencování tiskového podniku Vernay. Součástí práce je formulace důvodů československé vlády k tiskové propagandě ve Vídni, charakteristika podporovaných listů (Tag, Bühne, Stunde, Börse, Sphinx) a sledování propagandy v průběhu meziválečného období.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to reveal propagandistic practices of the Czechoslovakian Ministry of Foreign Affairs in Vienna during the interwar period. The thesis is focused especially on reconstruction of events regarding the subsidizing the publishing house Vernay. That include also an explanation of what led the Czechoslovakian government to start the press propaganda in Vienna, a characterization of subsidized press (Tag, Bühne, Stunde, Börse, Sphinx) and a monitoring the propaganda during the interwar period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK