Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spánek a zdraví
Název práce v češtině: Spánek a zdraví
Název v anglickém jazyce: Sleep and the health
Klíčová slova: Spánek, analýza spánku, psychologické aspekty spánku, zdraví
Klíčová slova anglicky: Sleep, sleep analysis, psychological aspect of sleep, health
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2014
Datum zadání: 25.07.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK