Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pastorace osob v integrované dializačně-transplantační péči
Název práce v češtině: Pastorace osob v integrované dializačně-transplantační péči
Název v anglickém jazyce: Ministry to persons in integrated dialytic-transplantation care
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.12.2004
Datum zadání: 18.12.2004
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: Dr. Vojtěch Eliáš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK