Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyčerpání autorských práv k počítačovým programům
Název práce v češtině: Vyčerpání autorských práv k počítačovým programům
Název v anglickém jazyce: Exhaustion of Copyright in Computer Programs
Klíčová slova: Vyčerpání autorských práv, Počítačové programy, Přeprodej softwaru
Klíčová slova anglicky: Exhaustion of Copyright, Computer Programs, Resale of Software
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2014
Datum zadání: 04.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2014
Datum a čas obhajoby: 12.11.2015 14:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 28
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2015
Oponenti: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této práce je zejména komparace současného konceptu vyčerpání autorských práv k počítačovým programům v evropském komunitárním právu a v právu Spojených států amerických.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject matter of this thesis is a comparison of contemporary concept of exhaustion of copyright in computer programs in the context of European law and in the law of the United States of America.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK