Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu
Název práce v češtině: Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu
Název v anglickém jazyce: Therapeutic drug monitoring in clinical practice and research
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2012
Datum zadání: 07.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.
  prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK