Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání ředitele školy - komparace České republiky, Bavorska a Severního Porýní-Vestfálska
Název práce v češtině: Vzdělávání ředitele školy - komparace České republiky, Bavorska a Severního Porýní-Vestfálska
Název v anglickém jazyce: Education of a School Headmaster - Comparison of the Czech Republic, Bavaria and North Rhine-Westphalia
Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, profesní dráha, kompetenční profil, kvalifikace ředitele školy, kvalifikační model
Klíčová slova anglicky: lifelong training, further training of teachers, professional career, further training of headmasters, headmaster competence, competence profile, qualifying model
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2014
Datum zadání: 04.02.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 08:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK