Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny přístupu k ochraně životního prostředí na konferencích OSN z pohledu mezinárodního práva
Název práce v češtině: Proměny přístupu k ochraně životního prostředí na konferencích OSN z pohledu mezinárodního práva
Název v anglickém jazyce: The alterations in the attitude of UN conferences towards environmental protection from the perspective of international law
Klíčová slova: udržitelný rozvoj, summit Země, životní prostředí
Klíčová slova anglicky: sustainable development, Earth summit, environment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2014
Datum zadání: 11.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: 3.patro místnost 338
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Proměny přístupu k ochraně životního prostředí na konferencích OSN z pohledu mezinárodního práva představuje vývoj a změny v mezinárodní ochraně životního prostředí v souvislosti s jejími zásadními milníky, konferencemi konanými v roce 1972 ve Stockholmu, v roce 1992 v Rio de Janeiru a v roce 2002 v Johannesburgu. Tyto konference a mnohé další a také přijaté dokumenty a mezinárodní úmluvy vytvářejí podobu dnešní ochrany životního prostředí. Diplomová práce vysvětluje základní pojmy mezinárodního práva životního prostředí, popisuje roli OSN a dalších mezinárodních organizací, shrnuje nejdůležitější konference, události a dokumenty a uzavírá budoucími možnostmi mezinárodní ochrany životního prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis examines the alterations in the attitude of the UN conferences towards the environmental protection from the perspective of international law. It presents developments and changes in international environment protection in articulation with its fundamental milestones being the UN conferences in 1972 in Stockholm, in 1992 in Rio de Janeiro and in 2002 in Johannesburg. These and other conferences, adopted international documents and treaties that comprise the contemporary framework of the protection of the environment. The thesis explicates the key concepts of the environmental law, describes the role of the UN and other international organizations and summarizes the most significant conferences, events and documents. It concludes with prospects of the future development of the international environmental protection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK