Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využití multispektrálních družicových dat pro klasifikaci lesních porostů poškozených disturbancemi
Název práce v češtině: Využití multispektrálních družicových dat pro klasifikaci lesních porostů poškozených disturbancemi
Název v anglickém jazyce: Classification of forests damaged by disturbance using multispectral satellite data
Klíčová slova: lesní porost, disturbance, NP Šumava, WorldView-2, Landsat 8
Klíčová slova anglicky: forest, disturbance, NP Šumava, WorldView-2, Landsat 8
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2014
Datum zadání: 31.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK