Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich přínos pro počátky našich dějin
Název práce v češtině: Mince 9. a 10. století v archeologických nálezech z českých zemí a jejich přínos pro počátky našich dějin
Název v anglickém jazyce: Coins of the 9th and 10th centuries in archaeological discoveries from the Czech lands and their contribution to the beginning phase of the Czech history
Klíčová slova: nálezy|denáry|chronologie|typologie|ikonografie|epigrafika|dějiny|Čechy|Morava|Bavory|9. století|10. století
Klíčová slova anglicky: finds|deniers|chronology|typology|iconography|epigraphy|history|Bohemia|Moravia|9th century|10th century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2014
Datum zadání: 21.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eduard Šimek, CSc.
  Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK