Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a orální tradice Altajských Urianchajců
Název práce v češtině: Historie a orální tradice Altajských Urianchajců
Název v anglickém jazyce: History and Oral Tradition of Altai Uriankhains
Klíčová slova: Altajští Urianchajci|Ojraté|orální tradice|orální historie|mongolistika
Klíčová slova anglicky: Altain Uriankhais|Oirats|oral tradition|oral history|Mongolian studies
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ondřej Srba, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2014
Datum zadání: 31.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 13.09.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
  PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK