Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení účinnosti Strategického plánu LEADER 2007-2013 Místní akční skupiny Krajina srdce
Název práce v češtině: Hodnocení účinnosti Strategického plánu LEADER 2007-2013 Místní akční skupiny Krajina srdce
Název v anglickém jazyce: The evaluation of effectiveness of Strategic plan Local action group Krajina srdce
Klíčová slova: rozvoj venkova, místní akční skupina, strategický plán LEADER
Klíčová slova anglicky: rural development, local actions group, strategic plan LEADER
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK