Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Název práce v češtině: Srovnávací analýza českých a slovenských knihovnických periodik
Název v anglickém jazyce: A comparative analysis of Czech and Slovak librarian periodicals
Klíčová slova: časopis, elektronický časopis, tištěný časopis, knihovnictví, informační věda, Česká republika, Slovenská republika, citační etika, redakční práce, odborné textu, databáze, bibliografické databáze, publikační činnost.
Klíčová slova anglicky: journal, electronic periodical, printed periodical, librarianship, information science, Czech Republic, Slovak Republic, citation ethics, editorial work, specialized text, database, bibliographic database, publishing activities
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2014
Datum a čas obhajoby: 18.11.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.11.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
  PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK