Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole
Název práce v češtině: Modely Lobačevského geometrie a možnosti jejich využití na střední škole
Název v anglickém jazyce: Models of Lobachevskij's geometry and possibilities of their use at secondary school
Klíčová slova: geometrie, axiom o rovnoběžkách, Lobačevského geometrie
Klíčová slova anglicky: geometry, paralel axiom, Lobachevski's geometry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2014
Datum zadání: 30.01.2014
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student
- nastuduje základní věty Lobačevského planimetrie
- obeznámí se s některými modely této geometrie
- vytvoří návrh výukového celku věnovaného některému modelu Lobačevského planimetrie
- výukový celek vyzkouší na studentech střední školy
- provede didaktickou reflexi zkušeností s výukou
Seznam odborné literatury
Hejný: Stavba Lobačevského planimetrie
Coxeter: Introduction to geometry
Shirokov, P. A.: A Sketch ofhhe Fundamentals of Lobachevskian geometry, 1964
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude podrobně rozpracovat několik modelů Lobačevského geometrie a vytvořit v jejich rámci sadu úloh, přístupnou žákům středních škol, s pomocí kterých by mohli proniknout do této fascinuj9c9 oblasti geometrie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the thesis will be do develope several models of Lobachevsky's geometry and to create within them a set of problems accessible to secondary school students, by means of which they could enter into this fascinating field of geometry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK