Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od řeči zákona (těla) k řeči v Duchu podle díla Raniera Cantalamessy
Název práce v češtině: Od řeči zákona (těla) k řeči v Duchu podle díla Raniera
Cantalamessy
Název v anglickém jazyce: From the meaning of the human acts to the Holy Spirit cavenant according to
Raniero Cantalamessa
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2004
Datum zadání: 06.11.2004
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK