Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informace o Chartě 77 (1978-1990)
Název práce v češtině: Informace o Chartě 77 (1978-1990)
Název v anglickém jazyce: Information on Charter 77 (1978-1990)
Klíčová slova: Disent, Charta 77, Státní bezpečnost, normalizace, Informace o Chartě 77, samizdat, konspirace, distribuce
Klíčová slova anglicky: Dissent, Charter 77, State security, normalization, Information on Charter 77, samizdat, conspiracy, distribution
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 29.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2014
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Vilímek, Dr., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat šířením informací v rámci disentu i propagací klíčových myšlenek a návrhů Charty 77 v české společnosti mezi léty 1978 a 1990. Ústřední význam pro tuto činnost nepochybně mělo samizdatové periodikum Informace o Chartě 77 (zkratka Infoch), kde vycházely dokumenty Charty 77, Sdělení VONS, dopisy vládnoucím činitelům, různé výzvy, kratší zprávy o represích normalizačního režimu vůči chartistům a jejich sympatizantům, o stavu práva, životního prostředí aj., kulturní zprávy o vzniku a působení nových samizdatových časopisů, fejetony, úvahy, analýzy, anotace. Diplomová práce se přitom zaměří jak na osobnostní profil jednotlivých protagonistů (Petra Uhla, Anny Šabatové, Otty Bednářové, Václava Bendy, Ziny Freundové, Dušana Skály nebo Stanislava Devatého), tak na fungování „nezávislé redakce“, přípravu a distribuci dokumentů, vytváření distribuční sítě, dále konspirační prostředí, v němž bylo periodikum vydáváno (používání šifer, pseudonymů, konspiračních bytů, přátelské důvěry apod.), na ekonomické záležitosti (pořizování papíru, prostředky na chod redakce na blány do psacích strojů, prostředky ze zahraničí, osoby poskytující peníze) a konečně i na zasílání Infochů do zahraničí. Pramenně se diplomová práce opře o následující okruhy materiálů: 1) materiály ABS a archivu UV KSČ 2) informace získané pomocí orálně historické metody 3) vzájemnou korespondenci 4) dobová svědectví z prostředí disidentů 5) záznamy v exilových časopisech (Svědectví).
Seznam odborné literatury
BOLTON, Jonathan: Worlds of disent. Harvard University press, Cambridge, Massachusets and London 2012
POSSET, Johanna: Česká samizdatová periodika 1968-1989. Brno 1991
UHL, Petr: Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Torst Praha 2013
UHDE, Milan, PREČAN, Vilém (ed.): Ve službách společné věci. Atlantis Brno 2001.
GRUNTORÁD, Jiří (ed.): Informace o Chartě 77 1978-1990, článková bibliografie. Doplněk a Libri prohibiti Brno 1998
SKILLING, Harald Gordon: Charter 77 and Human Rights in Czechoslovakia. George Allen and Unwin London 1981
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK