Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce dopadů dálnice D3 představiteli obcí
Název práce v češtině: Percepce dopadů dálnice D3 představiteli obcí
Název v anglickém jazyce: Perception of D3 motorway impacts by municipal representatives
Klíčová slova: dálnice D3, obce, dopady dálnice, rozhovor, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: D3 motorway, municipalities, motorway impacts, interview, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 29.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK