Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje
Název práce v češtině: Konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje
Název v anglickém jazyce: The competitiveness of public transport on example of the Pardubice Region
Klíčová slova: volba dopravního prostředku, veřejná hromadná doprava, individuální automobilová doprava, pracovní vyjížďka, časová a cenová konkurenceschopnost, geograficky vážená regrese, Pardubický kraj
Klíčová slova anglicky: mode choice, public transport, individual car transport, commuting to work, time and cost competitiveness, geographically weighted regression, the Pardubice Region
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 29.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK