Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Politický extremismus v ČR ve vztahu k věku
Název práce v češtině: Politický extremismus v ČR ve vztahu k věku
Název v anglickém jazyce: Political Extremism in the Czech Republic, the Effect of Age
Klíčová slova: politický extremismus, pravice, levice, věk, mládež, analýza
Klíčová slova anglicky: political extremism, right-wing, left-wing, age, youth, analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 13.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK