Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Španělská ambasáda v Praze za působení dona Baltasara de Zúñiga (1608-1617)
Název práce v češtině: Španělská ambasáda v Praze za působení dona Baltasara de Zúñiga (1608-1617)
Název v anglickém jazyce: Spanish Embassy in Prague under don Baltasar De Zúñiga (1608-1617)
Klíčová slova: diplomacie, ambasáda, finance, vyslanec, sekretář, personál
Klíčová slova anglicky: diplomacy, embassy, finances, embassador, secretary, staff
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2014
Datum zadání: 29.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:02.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
  doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK