Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality
Název práce v češtině: Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality
Název v anglickém jazyce: Style and History: Literarity of Language and its Impact on Historical Temporality
Klíčová slova: Paul Ricoeur|historiografie|narativita|čas|hermeneutika|Hayden White|historická metodologie|literární teorie|čtenář a čtení
Klíčová slova anglicky: Paul Ricoeur|historiography|narrativity|time|hermeneutics|Hayden White|historical methodology|literary theory|reader and reading
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2014
Datum zadání: 28.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2014
Datum a čas obhajoby: 17.02.2022 17:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Růžička, Ph.D.
  Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK