Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec
Název práce v češtině: Vady zákonodárného procesu a zákonodárství vůbec
Název v anglickém jazyce: Flaws of the legislative procedure and of the legislation itself
Klíčová slova: Zákonodárný proces, Legislativní proces, Vady zákonodárného procesu, Vady zákonodárství, Pojistky legislativního procesu, Přezkum legislativního procesu ústavními soudy, Legislativní záplava, Právní komparace
Klíčová slova anglicky: Legislative procedure, Flaws of the legislative procedure, Flaws of the legislation, Securities of the legislative procedure, Review of the legislative procedure by constitutional courts, Flood of laws, Legal comparison
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2014
Datum zadání: 28.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 01.06.2018 10:30
Místo konání obhajoby: 117/1. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:24.10.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
  Jan Filip
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK