Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: príklad vojenského újezdu Brdy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Využitie potenciálu bývalých vojenských území pre rozvoj cestovného ruchu: príklad vojenského újezdu Brdy
Název práce v češtině: Využití potenciálu bývalých vojenských území pro rozvoj cestovního ruchu: příklad vojenského újezdu Brdy
Název v anglickém jazyce: The Tourism Potential of Former Military Areas: The Case of the Brdy Military Area
Klíčová slova: cestovný ruch, bývalé vojenské územia, vojenský újezd Brdy, CHKO
Klíčová slova anglicky: tourism, former military areas, the Brdy military area, Protected Landscape Area
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2014
Datum zadání: 28.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: Ing. Karel Jech
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza záměrů využití vojenských prostor - komparace existujících projektů zaměřených na cestovní ruch. Případová studie vojenského újezdu Brdy: diskurs před vyhlášením CHKO, řízené rozhovory ověřující současná stanoviská významných aktérů působících v daném území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK