Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)
Název práce v češtině: Čas a byrokracie v kosmologiích rané Tianshidao (2.–5. století)
Název v anglickém jazyce: Time and Bureaucracy in the Cosmologies of Early Tianshidao (2nd–5th century)
Klíčová slova: Tianshidao|taoismus|raně středověká Čína|kosmologie|milenialismus
Klíčová slova anglicky: Tianshidao|Daoism|Early-Medieval China|cosmology|millennialism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2014
Datum zadání: 27.01.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  Friederike Assandri, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK