Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korupce v postkomunistických evropských zemích
Název práce v češtině: Korupce v postkomunistických evropských zemích
Název v anglickém jazyce: Corruption in post-communist European countries
Klíčová slova: Korupce, Postkomunistické státy, Kvantitativní analýza
Klíčová slova anglicky: Corruption, Post-communist countries, Quantitative analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2014
Datum zadání: 27.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 27.04.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:25.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
  PhDr. Radim Bureš
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK