Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma homosexuality v dílech japonských modernistů
Název práce v češtině: Téma homosexuality v dílech japonských modernistů
Název v anglickém jazyce: The Theme of Homosexuality in the Works of Japanese Modernists
Klíčová slova: japonská literatura|modernismus|homosexualita|teorie queer
Klíčová slova anglicky: Japanese literature|modernism|homosexuality|queer theory
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2014
Datum zadání: 21.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2014
Datum a čas obhajoby: 16.12.2019 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. František Paulovič
  doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Tato disertační práce se bude věnovat homosexuální tematice v díle vybraných autorů japonské literární moderny – Hori Tacua (1904-53), Kawabaty Jasunariho (1899-1972), Hamao Širóa (1896-1935), Edogawy Rampoa (1894-1965) a Mori Mari (1903-1987). Úvodní kapitola práce se bude snažit obecně zachytit přístup literární vědy k problematice homosexuality, např. v případě dekonstrukce a teorie queer. Další kapitoly budou zkoumat, jakým způsobem daní autoři přistupují k homosexuální tematice, jaké místo zaujímá v jejich tvorbě a v kontextu japonské modernistické literatury vůbec. Cílem disertační práce je ukázat období japonské moderny jako jakýsi přirozený most mezi bohatou středověkou tradicí tvorby s homosexuální tematikou a moderním popkulturním žánrem yaoi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK